Trwa ładowanie...
d33vngw

POLNORD - Emisja i wykup obligacji (8/2013)

POLNORD - Emisja i wykup obligacji (8/2013)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja i wykup obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka)
, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 22.01.2010 r. oraz nr 5/2013 z dnia 18.01.2013 r. informuje, iż w dniu 22.01.2013 r. wykupił, zgodnie z terminem, w celu umorzenia, obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,5 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 22.01.2010 r. Środki na wykup powyższych obligacji pochodziły z wpływów, z przeprowadzonej w dniu 22.01.2013 r., emisji zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,5 mln zł ("Obligacje"). Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 22.01.2016 r., tj. za trzy lata od daty emisji. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był DM Banku BPS S.A. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Przeprowadzone w dniach 16.01.2013 r, 18.01.2013 r., 22.01.2013 r. emisje obligacji w łącznej wartości nominalnej wynoszącej
65,5 mln zł, skutkowały zamianą zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. Terminy wykupu poszczególnych serii nowych obligacji przypadają trzy lata od daty emisji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-01-22 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw