Trwa ładowanie...
d2rrli6

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (7/2015)

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (7/2015)

Share
d2rrli6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 13.02.2015 r. Spółka wyemitowała 340.000 sztuk trzyletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34,0 mln zł, z terminem wykupu przypadającym w dniu 13.02.2018 r. (?Obligacje?). Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był Noble Securities SA. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Ze środków pozyskanych z emisji Obligacji Polnord dokona przedterminowego wykupu: (i) wszystkich obligacji serii I wyemitowanych w dniu 18.01.2013 r. oraz (ii) części obligacji serii H wyemitowanych w dniu 22.01.2013 r. Data przedterminowego wykupu obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20,0 mln zł została wyznaczona na dzień 05.03.2015 r., zaś obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,5 mln zł zostaną wykupione przez Polnord w dniu 16.02.2015 r. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA ("Polnord", "Company") informs that on 13 February 2015 the Company issued 340,000 three-year bonds with the total nominal value of PLN 34 million, for which the maturity date is due on 13 February 2018 (“Bonds”). The Bond issue was not a public issue. All issued Bonds were subscribed and fully paid up. The arranger of the issue was Noble Securities SA. The Bonds can be introduced to an alternative trading system on the Catalyst market. The proceeds raised as a result of the Bonds issue will be used by Polnord to perform early redemption of: (i) all the series I bonds issued on 18 January 2013, and (ii) part of series H bonds issued on 22 January 2013. The date of early redemption of the series I bonds with the total nominal value of PLN 20 million has been set for 05 March 2015, while the series H bonds with the total nominal value of PLN 26.5 million will be redeemed by Polnord on 16 February 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-02-13 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6