Trwa ładowanie...
d2jgd52
espi

POLNORD - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25/2014)

POLNORD - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25/2014)

Share
d2jgd52

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 11.04.2014 r. informuje, iż w dniu 11.04.2014 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Polnord, o nabyciu przez Prokom Investments SA ("Prokom") (podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu), na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 11.04.2014 r. z podmiotami trzecimi, łącznie 428.387 akcji Spółki, przy czym 141.456 akcji za cenę po 11,1646 zł za każdą akcję Spółki, zaś 286.931 akcji za cenę po 11,3211 zł za każdą akcję Spółki. Powyższe ceny wynikają z ustaleń stron i nie odnoszą się do bieżącej wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie SA. Akcje zostały przeniesione na rachunek Prokom w dniu 11.04.2014 r., w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych. Przedmiotowa informacja została sporządzona, przez osobę zobowiązaną, w dniu 11.04.2014
r. w Gdyni. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Company"), with reference to the current report No 24/2014 of 11 April 2014 informs that on 11 April 2014 it was notified, pursuant to Article 160 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005, by a Member of the Supervisory Board of Polnord, of the acquisition by Prokom Investments SA ("Prokom") (the entity in which the Member of the Supervisory Board performs the function of the Vice President of the Management Board), on the basis of two civil law agreements concluded on 11 April 2014 with third parties, a total of 428,387 shares of the Company, i.e. 141,456 shares at the price of PLN 11.1646 per one Company's share and 286,931 shares at the price of PLN 11.3211 per one Company's share. Above prices are the result of the findings of the parties and do not relate to the current valuation of the Company's shares on the Warsaw Stock Exchange. The shares were transferred to the Prokom account on 11 April 2014 by means of activities outside the regulated market, on
the basis of two civil law agreements. This information was prepared, by the obligated person, on 11 April 2014 in Gdynia. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jgd52

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-04-11 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jgd52

Podziel się opinią

Share
d2jgd52
d2jgd52