Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

POLNORD - Pozyskanie finansowania na kolejny budynek biurowy w Wilanowie (39/2010)

POLNORD - Pozyskanie finansowania na kolejny budynek biurowy w Wilanowie (39/2010)
Share
d162xbr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozyskanie finansowania na kolejny budynek biurowy w Wilanowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka", "Polnord"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 30.03.2010 r. informuje, iż w dniu 29.11.2010 r. Polnord Warszawa Wilanów IV Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Spółki ("Spółka Celowa"), zawarł zPKO BP SA z siedzibą w Warszawie ("Bank", "PKO BP") umowy kredytowe na finansowanie kolejnego, nowego budynku biurowego wchodzącego w skład projektu pod nazwą "Wilanów Office Park".Na podstawie powyższych umów PKO BP udzielił Spółce Celowej kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego VAT z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją budynku biurowego B3 o powierzchni 8.710 m2 w ramach projektu "Wilanów Office Park", z przeznaczeniem na wynajem.Kredyt inwestycyjny w wysokości 47.433.000,- zł, został udzielony do dnia 30.04.2025 r., natomiast kredyt obrotowy VAT w wysokości 2.200.000,- zł do dnia 31.12.2012 r.Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 29.11.2010 r. rozwiązaniu uległy umowy kredytowe zawarte w dniu 29.03.2010 r. pomiędzy Spółką Celową a Bankiem
dotyczące finansowania budynku biurowego klasy "A" o łącznej powierzchni ok. 20 tys. m2, którego głównym najemcą miała być spółka Asseco Poland SA ("Asseco"). Rozwiązanie powyższych umów kredytowych związane jest ze sprzedażą, w dniu 30.03.2010 r. za łączną kwotę netto 77,8 mln zł, tego projektu deweloperskiego Podkarpackiemu Funduszowi Nieruchomości SA będącemu w 100% spółką zależną Asseco. Sprzedaż tego projektu deweloperskiego umożliwiła Spółce osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji i uwolnienie znaczących środków finansowych z przeznaczeniem na realizację kolejnych, wysoko rentownych projektów deweloperskich: biurowych i komercyjnych. O transakcji sprzedaży Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2010 w dniu 30.03.2010 r.Jednocześnie Spółka informuje, iż prowadzi zaawansowane rozmowy z PKO BP w zakresie finansowania kolejnych budynków biurowych, w tym budynków realizowanych w ramach projektu "Wilanów Office Park". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d162xbr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2010-11-30 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr