Trwa ładowanie...
d2rdku1

POLNORD - Zmiana udziału Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej licz...

POLNORD - Zmiana udziału Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów (45/2010)

Share
d2rdku1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 28.12.2010 r. otrzymał od Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni?podmiot zależny od Prokom Investments SA zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 oraz art. 69 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego bezpośrednio przez Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Polnord poniżej progu 10 % oraz o około 4,84%.Powyższa zmiana została spowodowana sprzedażą w dniu 21.12.2010 r. przez Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. na rynku akcji GPW w Warszawie podczas sesji zwykłej łącznie 235.000 akcji Spółki oraz sprzedażą w dniu 22.12.2010 r. na rynku akcji GPW w Warszawie w transakcji pakietowej pozasesyjnej 840.000 akcji Spółki.Przed zajściem powyższego zdarzenia Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. posiadało bezpośrednio w kapitale
zakładowym Spółki 2.582.949 akcji, uprawniających do 2.582.949 głosów, co stanowiło 11,63% w kapitale zakładowym Spółki i 11,63 % w ogólnej liczbie głosów.W rezultacie sprzedaży łącznie 1.075.000 akcji Spółki, Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 1.507.949 akcji, uprawniających do 1.507.949 głosów, co stanowi 6,79% w kapitale zakładowym Spółki i 6,79% w ogólnej liczbie głosów.Ponadto w dniu 28.12.2010 r. Polnord otrzymał od Prokom Investments SA z siedzibą w Gdyni ("Prokom") zawiadomienie, w trybie. 69 ust 1 pkt 2 oraz art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Polnord poniżej progu 33% oraz o około 4,84%, oraz pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni?podmiotem zależnym od
Prokom, procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce o około 9,67%.Powyższa zmiana została spowodowana sprzedażą w dniu 21.12.2010 r. przez Osiedle Wilanowskie na rynku akcji GPW w Warszawie podczas sesji zwykłej łącznie 235.000 akcji Spółki oraz sprzedażą w dniu 22.12.2010 r. przez Prokom i Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. na rynku akcji GPW w Warszawie w transakcjach pakietowych pozasesyjnych łącznie 1.915.000 akcji Spółki.Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał:(i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 7.477.959 akcji, uprawniających do 7.477.959 głosów, co stanowiło 33,66% w kapitale zakładowym Spółki i 33,66% w ogólnej liczbie głosów oraz(ii) pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. łącznie 10.060.908 akcji Spółki, uprawniających do 10.060.908 głosów, co stanowiło 45,28% w kapitale zakładowym i 45,28% w ogólnej liczbie głosów.W rezultacie sprzedaży przez Prokom i Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. łącznie 2.150.000 akcji Spółki, Prokom posiada:(i)
bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 6.402.959 akcji, uprawniających do 6.402.959 głosów, co stanowi 28,82% w kapitale zakładowym Spółki i 28,82% w ogólnej liczbie głosów, oraz(ii) pośrednio wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. łącznie 7.910.908 akcji Spółki, uprawniających do 7.910.908 głosów, co stanowi 35,61% w kapitale zakładowym i 35,61% w ogólnej liczbie głosów.Zgodnie z oświadczeniami Prokom oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. opisane wyżej procentowe zmniejszenie zaangażowania Prokom oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w Polnord w żaden sposób nie wiąże się z sytuacją Spółki ani z perspektywami jej rozwoju i wyceny, które to czynniki powinny wręcz uzasadniać zwiększanie udziału w tej Spółce. Powyższe zdarzenie nie powinno być też w żaden sposób odebrane jako zmiana zamiarów Grupy Prokom co do strategicznego zaangażowania w Polnord jako podmiotu koncentrującego działalność deweloperską Grupy. Powyższe transakcje wynikają jedynie z realizacji krótkoterminowej polityki kapitałowej Prokom i
zobowiązań wobec banków kredytujących Grupę Prokom i nie stoją one na przeszkodzie realizacji zamiarów Prokom oraz Osiedle WilanowskieSp. z o.o. co do zwiększania zaangażowania w Polnord w przyszłości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2010-12-28 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

Podziel się opinią

Share
d2rdku1
d2rdku1