Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
07-03-2013 16:48

POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 70 Ustawy o ofercie publicznej ?...

POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 70 Ustawy o ofercie publicznej ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (7/2013)

Share
d4e9e3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 70 Ustawy o ofercie publicznej ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polska Akademia Rachunkowości SA ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Nova Invest z siedzibą w Łodzi ("Akcjonariusz"), w trybie art. 69 ust 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Spółka została poinformowana przez akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 10% ogólnej liczby głosów. Z treści otrzymanego zawiadomienia wynika, iż: (1) Udział Akcjonariusza uległ zmniejszeniu w wyniku transakcji sprzedaży akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 25.02.2013 r.. (2) Przed sprzedażą akcji Akcjonariusz posiadał 32.815 sztuk akcji co stanowiło 14,47% kapitału zakładowego a także przekładało się na 14,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 14,47% ogólnej liczby głosów (3) Po sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 12.620
sztuk akcji co stanowi 5,56% kapitału zakładowego a także przekłada się na 5,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 5,56% ogólnej liczby głosów (4) Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, a Akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Karolina Kowalska p.o. Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w