Trwa ładowanie...
dfgxilk
dfgxilk
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółką Medicast (13/2012)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółką Medicast (13/2012)
Share
dfgxilk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ze spółką Medicast | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że od dnia rozpoczęcia przez Emitenta wykonywania obowiązków informacyjnych, spółki zależne Emitenta zawarły ze spółką Medicast AB z siedzibą w Szwecji szereg umów jednostkowych, których łączna wartość wynosi 13.454.989,61 zł. Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 15 maja 2012 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Umową o największej wartości jest zamówienie z dnia 11.10.2011 r., na kwotę 46.986,46 EUR (203.968,22 zł), realizowane przez Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta), którego przedmiotem jest wykonanie odlewów 12 szt. elementów pokryw dla maszyn do przerobu kruszywa. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgxilk

Podziel się opinią

Share
dfgxilk
dfgxilk