Trwa ładowanie...
badania

Polska ma niski indeks kapitału intelektualnego

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogłoszono wyniki raportu „Kapitał Intelektualny Polski”. Eksperci wskazują w nim wyzwania długoterminowe, jakie stoją przed Polską. Raport prezentuje kapitał intelektualny Polski w perspektywie czterech generacji: dzieci i młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów. Gościem specjalnym był premier RP Donald Tusk.
Share
Donald Tuski i Michał Boni na GPW.
Donald Tuski i Michał Boni na GPW.Źródło: WP.PL, Fot: Kamil Jakubczak
d1k2ind

_ Prezentując raport chcemy zainicjować dyskusję poza bieżącymi sporami politycznymi _– powiedział Michał Boni, szef zespołu doradców strategicznych premiera. _ Przedstawiona w raporcie diagnoza nie ma na celu wskazywania winnych, raczej definiowanie problemów, które przychodzi nam wspólnie rozwiązywać. Musimy podjąć wskazane w raporcie długoterminowe wyzwania jak najszybciej, bo czas zaczyna działać na nasza niekorzyść _ – komentował Michał Boni.

Podczas konferencji wyjaśniono, że kapitał intelektualny Polski może być źródłem obecnego i przyszłego dobrobytu kraju, jeśli odpowiednio wykorzystamy doświadczenia ludzi, przedsiębiorstw, regionów i instytucji.

Badanie indeksu intelektualnego przeprowadzono na podstawie danych z 16 krajów i porównano je z polskimi realiami.
W generacji dzieci i młodzieży Polska uplasowała się na 13. miejscu. Zdaniem ekspertów w Polsce mamy zbyt niską partycypację 4-latków w edukacji, wysoki wskaźnik umieralności dzieci poniżej 5. roku życia oraz brak chętnych uczniów do przyszłej pracy naukowej. Jeśli chodzi o młodzież, to jedyną umiejętnością wyróżniającą nas na tle szesnastu krajów jest sprawność czytania. Niezbędne jest natomiast uczenie młodzieży matematyki i nauk przyrodniczych, ponieważ właśnie z tymi przedmiotami młodzi Polacy mają największe problemy.
Również grupa studentów zajęła 13. pozycję. Wśród czynników wpływających na tę niekorzystną pozycję można wyróżnić: niski odsetek polskich uczelni umieszczonych na tzw. liście szanghajskiej, niewielką liczbę artykułów naukowych oraz niski poziom dofinansowywania nauki.

d1k2ind

Nieco dalej, bo na 14. miejscu, uplasowała się generacja dorosłych. Tutaj największym problemem jest niski poziom zatrudnienia przy produkcji średniej i wysokiej technologii oraz brak umiejętności obsługi komputera.
Najgorsza sytuacja panuje jednak w generacji seniorów, którzy w badaniu osiągnęli ostatnią - 16. pozycję. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w Polsce mamy najniższy poziom aktywności zawodowej seniorów.

Choć wyniki raportu wydają się nie być zbyt pozytywne dla Polski, to premier Donald Tusk wierzy, że _ kapitał intelektualny jest tą wartością, która wyróżnia Polskę spośród innych krajów. Jest to jeden z naszych największych atutów. _

Na kapitał intelektualny Polski składa się kilka komponentów. Pierwszym z nich jest kapitał ludzi, czyli szereg czynników wyrażających się np. w poziomie wykształcenia, doświadczeniach życiowych, postawach, czy umiejętnościach.
Kolejnym elementem jest kapitał strukturalny, rozumiemy przez to narodowy system edukacji, czyli placówki oświatowe, ośrodki naukowe, badawcze oraz infrastrukturę teleinformatyczną.

Kapitał społeczny jest zaś trzecim komponentem kapitału intelektualnego Polski. W jego ramach można wyróżnić obowiązujące normy postępowania w polskim społeczeństwie oraz działania, które wspierają współpracę i wymianę wiedzy.
Ostatnim z wyróżnionych jest kapitał relacyjny, czyli związany z wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej czy poziomem współpracy gospodarczej z innymi państwami.

d1k2ind

Eksperci wskazują, że sposobem na budowanie wysokiego poziomu kapitału intelektualnego Polaków jest skupienie uwagi na kompleksowej i efektywnej polityce rodzinnej, podniesieniu jakości nauczania, kształcenia ustawicznego, czyli ukierunkowaniu szkolnictwa na potrzeby rynku oraz aktywizacji seniorów. Jako bardzo ważny czynnik wskazano również częstsze przenikanie się światów nauki, biznesu i kultury.

„Raport o Kapitale Intelektualnym Polski" można pobrać z uruchomionego dziś serwisu internetowego Innowacyjna Gospodarka na GPW.

Kamil Jakubczak - Wirtualna Polska

d1k2ind

Podziel się opinią

Share
d1k2ind
d1k2ind