Trwa ładowanie...
d1nx7q9
d1nx7q9
espi

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zg...

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (3/2012)
Share
d1nx7q9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z art. 69 ust. 1.pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 lutego 2012 r. otrzymał zawiadomienia od akcjonariuszy Emitenta o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
PHRzaw.akc.A.B.13.02.2012.pdf Zawiadomienie od Akcjonariusza
PHRzaw.akc.E.K.13.02.2012.pdf Zawiadomienie od Akcjonariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-170 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słowicza 16 16
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
676-24-16-446
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nx7q9

Podziel się opinią

Share
d1nx7q9
d1nx7q9