Trwa ładowanie...
d35tnn4

POLSKIE JADŁO S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E spółki Polskie Ja...

POLSKIE JADŁO S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E spółki Polskie Jadło S.A. (76/2011)

Share
d35tnn4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E spółki Polskie Jadło S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku Uchwałą Nr 1058/2011 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki Polskie Jadło S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polskie Jadło S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLGKPJD00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGKPJD00015, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany. Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polskie Jadło S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni
od dnia dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGKPJD00015, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej, jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku złożył wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PIASTOWSKA | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0122920260 | | 0122920259 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Jan Kościuszko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

Podziel się opinią

Share
d35tnn4
d35tnn4