Trwa ładowanie...

Polskie uczelnie powalczą o miliardy euro - ruszają nowe programy unijne

26.02. Warszawa - MNiSW informuje:

Share
Polskie uczelnie powalczą o miliardy euro - ruszają nowe programy unijne
Źródło: KPRM, Fot: M. Śmiarowski
d3el6vs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło, że wszystkie programy operacyjne UE na lata 2014-2020 są już gotowe. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie ostatni z nich - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jak napisano w komunikacie MNiSW, przed uczelniami otwierają się bogate możliwości skorzystania z finansowania.

Komunikat:

Zgodnie z Umową Partnerstwa, na finansowanie badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 11 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

d3el6vs

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Najwięcej środków na badania i innowacje będzie dystrybuowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) - 8,61 mld euro (z EFRR). W POIR planowane są cztery osie priorytetowe określające instrumenty wsparcia na badania i innowacje. Czwarta z nich, pod nazwą "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" zainteresuje placówki badawcze i konsorcja łączące przedsiębiorstwa z instytucjami nauki. Przewidziany jest dla niej budżet 1,44 mld euro.

W ramach IV osi priorytetowej POIR wsparcie dostaną:

strategiczne programy dla gospodarki wzmacniające współpracę jednostek naukowych z biznesem,

d3el6vs

projekty aplikacyjne, przeznaczone dla konsorcjów, (których liderem jest przedsiębiorstwo) realizujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

regionalne agendy badawcze, czyli programy badawcze finansujące badania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje,

Wirtualne Instytuty Badawcze - nowoczesne struktury sieciowe integrujące jednostki naukowe i wzmacniające ich współpracę naukową,

Międzynarodowe Agendy Badawcze - nowe podmioty prowadzące badania na najwyższym światowym poziomie w ścisłej współpracy z renomowanym partnerem zagranicznym (działanie komplementarne do instrumentu Teaming of Excellence z programu "Horyzont 2020"),

d3el6vs

infrastruktura B+R z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej,

rozwój kadr sektora, m.in. poprzez realizację projektów zespołowych lub projektów prowadzonych przez wybitnych uczonych z zagranicy i doświadczonych polskich naukowców w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, realizację projektów wspierających młodych naukowców i tworzeniu platform wymiany doświadczeń poprzez szkolenia, kursy, warsztaty itd. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje się obecnie do uruchomienia konkursu według harmonogramu będącego przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach PO WER dostępna będzie kwota wynosząca ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Na wsparcie szkolnictwa wyższego przewidziano ponad 1,2 mld euro. Największą pulę środków (ponad 800 mln euro) przewidziano na podniesienie kompetencji studentów.

d3el6vs

Z punktu widzenia uczelni interesujące są perspektywy w ramach III osi priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju". Wspierane będą:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

d3el6vs

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Wsparcie będzie kierowane w ramach następujących działań:

Studiujesz? Praktykuj! Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach 2015-2018 zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

Program Rozwoju Kompetencji. Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach 2015 - 2020 zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe. Na pilotaż programu NCBR przeznaczył 50 milionów złotych.

d3el6vs

Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Budżet programu to ok. 75 mln zł.

NCBR ogłosi dwa konkursy (2015, 2017 r.), których adresatami będą szkoły wyższe. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na II kwartał 2015 r.

E-Pionier - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Budżet programu to ok. 100 mln zł. E-pionier będzie realizowany do roku 2020. Jego ostatecznymi odbiorcami będą zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów. W 2015 roku zostanie przeprowadzony pierwszy konkurs. Uruchomienie naboru zaplanowane jest na kwiecień. Pełny aktualny harmonogram konkursów związanych z Programami Operacyjnymi znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/.

Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program zorientowany jest na stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

W 2015 r. wystartuje 12 nowych konkursów, a jeszcze w pierwszym kwartale tego roku planowane jest otwarcie naboru do pięciu z nich:

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe w ramach Działania Marii Skłodowskiej-Curie, z budżetem 215 mln euro, nakierowane na podniesienie potencjału innowacyjnego doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym

Poświęcony bezpieczeństwu cyfrowemu, bezpiecznej wymianie informacji i nowym modelom zabezpieczeń "Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust", z budżetem ponad 50 mln euro,

"Disaster-Resilience: Safeguarding and Securing Society, Including Adapting to Climate Change", w ramach którego do rozdysponowania jest ponad 75 mln euro. Do konkursu przyjmowane są projekty poświęcone zarządzaniu kryzysowemu, zagrożeniom klimatycznym, reagowaniu na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka oraz ochronie infrastruktury krytycznej,

"Border Security and External Security" - z budżetem ponad 42 mln euro. Konkurs posłuży rozwojowi metod zapewniania bezpieczeństwa na granicach morskich i lądowych, doskonalenia systemów obserwacji, zabezpieczania łańcucha dostaw i zapobiegania konfliktom,

"Fight Against Crime and Terrorism", na który zostanie przeznaczone również ponad 42 mln euro. Wsparte będą m.in. nowe narzędzia i techniki zwalczania przestępczości i terroryzmu, nowoczesne procedury kryminalistyczne i infrastruktura służąca przetwarzaniu dużych ilości danych. Pełna lista konkursów w ramach programu Horyzont 2020 wraz z terminami naboru wniosków znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs