Trwa ładowanie...
d2g32mr
espi

POLWAX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (23/2014)

POLWAX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (23/2014)
Share
d2g32mr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polwax S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia złożonego w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi . Zawiadomienie zostało złożone przez Prokurenta Emitenta. Osoba zawiadamiająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Prokurent złożył zawiadomienie o objęciu w dniu 23.10.2014 roku 6800 sztuk akcji imiennych serii D w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 13 z dnia 21.03.2013r. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,20 zł. Akcje te nie zostały wprowadzone do obrotu na GPW. Ponadto, Prokurent poinformował o dokonanych na rynku regulowanym w dniu 22.10.2014 i 10.11.2014 transakcjach na akcjach Emitenta. W dniu 22.10.2014 Prokurent dokonał sprzedaży 200 sztuk akcji Emitenta po cenie 14,95 zł za jedną akcje w ramach transakcji na rynku regulowanym. W dniu 10.11.2014 prokurent dokonał sprzedaży 2000 sztuk akcji Emitenta po cenie 16,22 zł za jedną akcje w ramach
transakcji na rynku regulowanym. Zawiadomienie dotyczy objęcia i sprzedaży akcji Spółki dla których suma wartości transakcji przekroczyła równowartość kwoty 5 000 euro. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
d2g32mr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-11-12 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr