Trwa ładowanie...
d2m4x6u

POLWAX S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 (10/2015)

POLWAX S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 (10/2015)

Share
d2m4x6u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok 2014. W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2015 roku, Zarząd Polwax S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową opublikowaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Polwax S.A. w wysokości 12.300,5 tys. zł tj. 1.22 zł / akcję. Pozostałą część zysku netto Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zarekomendowana wielkość wypłaty dywidendy stanowi 54,89% zysku netto Spółki za rok 2014, na co Spółka otrzymała zgodę ING Banku Śląskiego (?Bank?). Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez Spółkę. Zarząd Spółki proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 22 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 8 czerwca 2015 roku. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana
przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2m4x6u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u