Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

POLWAX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (22/2014)

POLWAX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (22/2014)
Share
d2itzw6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 03.11.2014r. zawarł ze spółką GEDRO GmbH Industrierohstoffe z siedzibą w Hildesheim w Niemczech (?Gedro?) aneks do umowy dostawy z dnia 03.01.2005r. (?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Gedro produktów parafinowych. Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków zawieranych w tego rodzaju umowach. Szczegółowy opis Umowy znajduje się w Prospekcie emisyjnym Spółki POLWAX S.A. na stronie 89. Zgodnie z powyższym aneksem zostały wprowadzone następujące zmiany do Umowy: - Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 03.11.2014r. do dnia 21.10.2017r. - strony ustaliły szacunkowe miesięczne ilości dostaw produktów parafinowych, ilości te wskazane zostały celem umożliwienia planowania produkcji przez Strony Umowy i nie stanowią zobowiązania żadnej ze Stron do dostarczenia lub odbioru wskazanych ilości. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia publikacji
niniejszego raportu do dnia 21.10.2017roku, wartość obrotów ze Spółką Gedro szacuje na 70 milionów złotych netto. Wobec powyższego, mając na względzie, iż łączna szacowana wartość obrotów we wskazanym okresie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, Emitent opublikował niniejszy raport. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
d2itzw6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-11-03 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6