Trwa ładowanie...
d1tawhx

POLWAX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (3/2015)

POLWAX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (3/2015)

Share
d1tawhx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 18.02.2015r. zawarł ze spółką Zakład Produkcyjno-Handlowy ?Agran? Grażyna Grocholska z siedzibą w Piwnicznej Zdroju (?Agran?) aneks do umowy sprzedaży produktów parafinowych z dnia 31.03.2008r. (?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Agran produktów parafinowych. Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków zawieranych w tego rodzaju umowach. Szczegółowy opis Umowy znajduje się w Prospekcie emisyjnym Spółki POLWAX S.A. na stronie 90 (Prospekt jest udostępniony na stronie internetowej Spółki ). Zgodnie z powyższym aneksem zostały wprowadzone następujące zmiany do Umowy: - Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 18.02.2015r. do dnia 28.10.2017r. - strony ustaliły szacunkowe miesięczne ilości dostaw produktów parafinowych, ilości te wskazane zostały celem umożliwienia planowania produkcji przez Strony Umowy i nie stanowią zobowiązania żadnej ze Stron do dostarczenia lub odbioru wskazanych ilości. Pozostałe postanowienia
Umowy nie uległy zmianie. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia publikacji niniejszego raportu do dnia 28.10.2017roku, wartość obrotów ze Spółką Agran szacuje na 45,5 milionów złotych netto. Wobec powyższego, mając na względzie, iż łączna szacowana wartość obrotów we wskazanym okresie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, Emitent opublikował niniejszy raport. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tawhx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-02-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tawhx

Podziel się opinią

Share
d1tawhx
d1tawhx