Trwa ładowanie...
d1lqiik
01-01-2016 18:15

Pomorskie/165 mln zł dotacji z RPO dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe i szkoły wyższe z Pomorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła pierwsze konkursy, w których na dotacje przeznaczono 165 mln złotych z regionalnego RPO.

Share
d1lqiik

Są to pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota możliwa do pozyskania w ramach konkursów ogłaszanych za pośrednictwem Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln euro.

Mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 "Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne". W tym konkursie do dyspozycji jest ok. 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać od 1 lutego 2016. Agencja Rozwoju Pomorza jest przekonana, że konkurs jest szansą dla MSP, pozwala zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług głównie przez zastosowanie innowacji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, jak np. zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza. Inwestycje mają umożliwić m.in. poszerzenie rynków zbytu i oferty produktów lub usług oraz poprawę ich jakości.

Natomiast ponad 101 mln zł jest do dyspozycji w konkursie na aktywność badawczo-rozwojową (poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne"). Wnioski będą przyjmowane od 4 maja. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw, które utworzyły partnerstwa oraz jednostek naukowych i szkół wyższych.

Duże firmy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, z jednostkami naukowymi czy organizacjami pozarządowymi będą mogły otrzymać dofinansowanie na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek badawczo-rozwojowych na potrzeby wspólnych projektów oraz na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo-rozwojowych.

d1lqiik

Agencja Rozwoju Pomorza pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu dotacji unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (RPO WP). Agencja będzie ogłaszała konkursy, weryfikowała złożone projekty, a także wypłacała przyznane dotacje w działaniach: Poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne", Działanie 1.2 "Transfer wiedzy do gospodarki" oraz Poddziałanie 2.2.1 "Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne".

"Transfer wiedzy do gospodarki" jest działaniem kierowanym do jednostek naukowych i szkół wyższych działających w partnerstwie z firmami, które przeznaczą środki UE na projekty w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz na komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

ARP zapewnia, że będzie organizować spotkania informacyjne na temat aktualnych konkursów; informacje i dokumenty konkursowe będą na stronie internetowej www.arp.gda.pl

ARP ma ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, w tym od ponad 14 lat obsługuje firmy i instytucje w zakresie obsługi środków z UE. Agencja podała, że w latach 2007- 1014 podpisanych zostało ponad 2 tys. umów o dofinansowanie, wypłacano ponad 1 mld złotych i przeszkolono ponad 5 tys. beneficjentów.

d1lqiik

RPO Woj. Pomorskiego 2014-2020 - o wartości prawie 1,864 mld euro - po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1,3 mld) i Europejski Fundusz Społeczny (524 mln).

RPO ma być przeznaczony głównie na gospodarkę, edukację, aktywizację zawodową i społeczną. Ponad 314 mln euro ma iść na inwestycje w projekty innowacyjne, ponad 335 mln euro - na ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Ok. 357 mln euro ma być wydane na system transportowy, m.in. na umocnienie pozycji transportu zbiorowego i na efektywne połączenia w regionie. Na wsparcie edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz na pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma trafić ok. 631 mln euro. Na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionu (aktywizację obszarów wolniej się rozwijających) planuje się 159 mln euro.

d1lqiik
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1lqiik
d1lqiik