Trwa ładowanie...
d1pnxg5

Pomorskie/ Ogłoszono pierwsze konkursy w ramach RPO

Dziedzictwo kulturowe, efektywność energetyczna, ochrona różnorodności biologicznej - na projekty z takich dziedzin ogłoszono w piątek w Gdańsku pierwsze konkursy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Share
d1pnxg5

Marszałek województwa, Mieczysław Struk podczas konferencji prasowej z tej okazji zwrócił uwagę, że Pomorskie jest jednym z pierwszych województw, które ogłosiły już nabór wniosków o dofinansowanie. "To jest początek drogi, która prowadzi do pełnego wykorzystania 1 miliarda 864 mln euro, które samorząd województwa ma do dyspozycji w latach 2014-2020 na wsparcie rozwoju regionu" - dodał.

W pierwszych konkursach dla potencjalnych beneficjentów przeznaczono ponad 290 mln zł. O dotacje można ubiegać się w ramach trzech konkursów o dofinansowanie projektów w zakresie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Działania 8.3.), efektywności energetycznej (Poddziałania 10.2.1.) i ochrony różnorodności biologicznej (Działania 11.4.).

Marszałek poinformował, że na dofinansowanie projektów w zakresie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego przeznaczona jest kwota ponad 87 mln zł, a wnioski można składać do końca roku. Projekty mogą dotyczyć m.in. ratowania, przywracania wartości i ochrony zabytków lub ich zespołów wraz z otoczeniem. Zwrócił uwagę, że zarządowi woj. pomorskiego udało się zapewnić pieniądze na ten cel, pomimo tego, że dla UE wspieranie dziedzictwa kulturowego nie jest obecnie priorytetem.

d1pnxg5

Największa kwota, 155 mln zł jest przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. poprawy efektywności energetycznej regionu. "Konieczne jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i wyeliminowanie strat" - tłumaczył. Wnioski są przyjmowane do 29 stycznia 2016 roku.

Ponad 48 mln zł wynosi kwota dofinansowania projektów w konkursie na ochronę różnorodności biologicznej. Projekty mogą dotyczyć m.in. ochrony cennych gatunków fauny i flory, jezior, rzek, zwiększenia obszarów zieleni w miastach, małej infrastruktury turystycznej i podniesienia świadomości ekologicznej. Projekty są przyjmowane do 25 września br.

Struk podał, że w czerwcu planowane jest ogłoszenie konkursu na projekty dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej. Zapowiedział, że w drugiej połowie roku będą ogłoszone konkursy na projekty dotyczące m.in. jakości edukacji ogólnej i zawodowej, wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw na inwestycje i na wychodzenie na rynki zagraniczne oraz na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Poinformował, że dopiero za rok planowane jest ogłoszenie konkursów dotyczących transportu, a w 2017 r. - konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie zdrowia. Konkursy są ogłaszane na stronie programu: www.rpo.pomorskie.eu

d1pnxg5

Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Jan Szymański ocenił, że "wszyscy czekają w blokach startowych na pieniądze z RPO". Podał, że w minionym okresie programowania na ogłaszane konkursy wpływało tak dużo projektów, że ich łączna wartość przekraczała dostępne środki od dwóch do dziesięciu razy. Przyznał, że w obecnym okresie programowania będzie dużo trudniej uzyskać dofinansowanie. Podkreślił, że teraz potencjalni beneficjenci muszą dostarczyć gotową dokumentację, zawierającą np. pozwolenie na budowę.

"Teraz pieniądze są dużo trudniejsze do zdobycia, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którym będą oferowane głównie pożyczki" - dodał. Zaznaczył, że "teraz hasłem jest inwestowanie, a nie wydawanie, bo wydawanie się skończyło".

Natomiast zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamila Siwak oceniła, że "powinno być łatwiej niż do tej pory otrzymać dofinansowanie na projekty z EFS". Przyznała, że zainteresowanie potencjalnych beneficjentów, np. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, szkół, organizacji pozarządowych jest bardzo duże.

RPO Pomorskiego ma być przeznaczony głównie na gospodarkę, edukację, aktywizację zawodową i społeczną. Ponad 314 mln euro ma iść na inwestycje w projekty innowacyjne, ponad 335 mln euro - na ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ok. 357 mln euro ma być wydane na system transportowy, m.in. na umocnienie pozycji transportu zbiorowego i na efektywne połączenia w regionie.

Na wsparcie edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz na pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma trafić ok. 631 mln euro. Na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionu (aktywizację obszarów wolniej się rozwijających) planuje się 159 mln euro.

d1pnxg5

Podziel się opinią

Share
d1pnxg5
d1pnxg5