Trwa ładowanie...
d34va30

Pomorskie/Ponad 31 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym

Województwo Pomorskie może otrzymać ponad 31 mld zł na realizację inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020. Wynegocjowany z rządem dokument zawierający prawie 70 inwestycji ma być podpisany w Gdańsku na początku grudnia.
Share
d34va30

Kontrakt Terytorialny (KT) to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Dokument ma być podpisany przez przedstawicieli obu stron na początku grudnia w Gdańsku.

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Radomir Matczak w rozmowie z PAP podał, że województwo na realizację KT otrzymało ponad 31 mld zł. Dodał, że "dokument zawiera najważniejsze, z punktu widzenia rządu, inwestycje w regionie". Na liście jest prawie 70 inwestycji przewidzianych do realizacji; wykonanie ponad połowy z nich jest uzależnione m.in. od dostępności środków finansowych. Inwestycje mają byc finansowane głównie dzięki funduszom unijnym. Ocenił, że gdyby udało się zrealizować inwestycje zawarte w KT "to na pewno dla regionu oznaczałoby to kolejny skok do przodu".

Matczak podał, że najwięcej planowanych inwestycji dotyczy infrastruktury transportowej. Podał, że KT przewiduje budowę m.in. drogi ekspresowej S7 z Warszawy do Gdańska, na odcinku od południowej obwodnicy Gdańska do początku obwodnicy Elbląga, budowę obwodnicy Kościerzyny, trasy S6 Słupsk-Koszalin i Słupsk-Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną, przebudowę Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni, budowę mostu przez Nogat w Malborku.

d34va30

Jako przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych zapisano m.in. budowę obwodnic Czerska, Malborka, Starogardu Gdańskiego oraz obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej.

Matczak podał, że kontrakt przewiduje realizację bardzo wielu inwestycji na kolei. Jako najważniejsze z punktu widzenia regionu wymienił prace na linii Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz, która ma usprawnić transport towarowy z portu w Gdyni, rozbudowę SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej) i PKM (Pomorskiej Kolei Metropolitalnej). Kontrakt zawiera też rewitalizację linii kolejowych m.in. na trasach: Lębork-Łeba, Kwidzyn-Malbork, Słupsk-Ustka , Gdynia Chylonia-Słupsk.

Kontrakt zawiera też inwestycje, które mają poprawić kolejowy i drogowy dostęp do portów w Gdańsku i w Gdyni; planowane są też: modernizacja portu wewnętrznego i wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku, budowa terminalu promowego, pogłębienie toru podejściowego i akwenów oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia.

W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego planowana jest budowa Muzeum II Wojny Światowej, modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy Wielkiej Zbrojowni, termomodernizacja placówek szkolnictwa artystycznego w woj. Pomorskim.

d34va30

Jako przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych zapisano m.in. utworzenie Pomorskiego Trójkąta Wiedzy, Globalnego Systemu Obserwacji Oceanów Euro-Argo oraz Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu "Radioteleskop 90m Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej" a także budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Kontrakt zawiera też projekty dotyczące rozwoju sieci energetycznych oraz tzw. pakietu jądrowego. Jak tłumaczy Matczak, "pakiet zawiera przedsięwzięcia, które powinny być podjęte na wypadek decyzji o budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu". Wyjaśnił, że chodzi np. o rozwiązanie problemu dostępności transportowej, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podniesienie aktywności zawodowej oraz wzmocnienie sektora akademickiego i badawczo-rozwojowego.

Kontrakt przewiduje też inwestycje realizowane w obszarze metropolitalnym w zakresie transportu zbiorowego, termomodernizacji obiektów czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Matczak uważa, że chociaż negocjacje dotyczące KT dla Pomorskiego zakończyły się, to jednak "nie jest on zamknięty i wymaga jeszcze wielu uzupełnień i samorząd będzie starać się jeszcze o te uzupełnienia". Przyznaje jednak, że przewidywana kwota ponad 31 mld zł dla województwa "jest imponująca".

Kontrakt Terytorialny jest obowiązującym w latach 2014-2020 głównym porozumieniem rządu z samorządami ws. koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. Dokument był negocjowany przez ministerstwo infrastruktury i rozwoju z poszczególnymi województwami.

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30