Trwa ładowanie...
d2hvh2w
mazowsze

Ponad 127 mln zł na poprawę życia na wsi mazowieckiej

Nowe place zabaw, ścieżki rowerowe, odnowione zabytki - to tylko niektóre inwestycje, które mogą być zrealizowane w miasteczkach i na wsiach dzięki pieniądzom z UE. Na Mazowszu ruszył w poniedziałek nabór wniosków w ramach PROW na działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Share
d2hvh2w

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest na Mazowszu do rozdysponowania ponad 127 mln zł. Pozwolą one na realizację wielu inwestycji ważnych dla mieszkańców małych miasteczek i wsi. Mogą to być np. zieleńce, trawniki czy też odnowione rynki, parki i skwery. Z myślą o dzieciach i młodzieży powstaną place zabaw, boiska i hale sportowe czy ścieżki rowerowe.

"Odnowa i rozwój wsi" to działanie, które pozwala na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a także na zmianę wyglądu mazowieckiej wsi i małych miejscowości. Może się to przyczynić do zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Unijne środki umożliwiają też zadbanie o lokalną tradycję, mogą np. pomóc w renowacji pomników historycznych i kapliczek, remoncie zabytkowych dworków lub zakupie instrumentów i strojów dla lokalnych zespołów pieśni i tańca czy budowie nowych świetlic.

O przyznanie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe, posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może przekraczać 500 tys. zł. Wsparcie finansowe ma formę refundacji części tzw. kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że np. gmina po wykonaniu projektu może starać się o zwrot do 75 proc. poniesionych kosztów.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 30 listopada br. Formularze wniosków oraz szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.prow.mazovia.pl).

d2hvh2w

Podziel się opinią

Share
d2hvh2w
d2hvh2w