Trwa ładowanie...
d6alo4b

Poparcie Sejmu dla zmiany liczebności Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie miała dziesięciu, a nie jedenastu członków - taką m.in. poprawkę Senatu do noweli ustawy o działach administracji rządowej zaakceptował w środę Sejm.

Share
d6alo4b

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm poprawkami Senatu m.in. zmniejszona zostanie liczba członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju delegowanych przez resorty z jedenastu do dziesięciu; z grona tego ma być wykreślony przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Mimo to Ministerstwo Rozwoju będzie miało swojego członka w radzie, ponieważ pozostanie w niej osoba z ramienia ministra właściwego ds. gospodarki. A resort gospodarki decyzją rządu PiS został włączony do resortu rozwoju.

Senatorowie uznali, że bez poprawki Ministerstwo Rozwoju miałoby dwóch przedstawicieli, a dzięki poprawce "wróci równowaga" i każdy z ministrów będzie miał po jednym przedstawicielu.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o działach jest jednak wzmocnienie kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

d6alo4b

Zmiany przewidziane w noweli można podzielić na cztery grupy. Pierwsza przyznaje ministrowi gospodarki morskiej zwierzchnictwo nad państwowymi instytucjami z tego obszaru; m.in. chodzi tu o Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną czy Instytut Morski.

Druga grupa zmian dotyczy ustanowienia generalnej kompetencji ministra gospodarki morskiej jako ministra realizującego uprawnienia w instytucjach należących do Skarbu Państwa, w takich dziedzinach, jak gospodarka morska, żegluga śródlądowa i rybołówstwo. Trzecia grupa dotyczy zmian w ustawach dotyczących zabezpieczenia transportu, stanów wyjątkowych czy zwiększenia bezpieczeństwa na morzu oraz sprecyzowania zasad przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ostatnia grupa wzmacnia rolę ministra gospodarki morskiej jako organu nadzorującego szkolnictwo ponadgimnazjalne i badania naukowe dotyczące gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołano 8 grudnia 2015 r., po wydzieleniu z ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju działu "gospodarka morska" oraz po wydzieleniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi działu "rybołówstwo".

d6alo4b

Podziel się opinią

Share
d6alo4b
d6alo4b