Trwa ładowanie...
d2jubch

Posłowie: więcej czasu dla właścicieli nieruchomości na roszczenia

Posłowie chcą wydłużyć z dwóch do pięciu lat możliwość składania wniosku przez właścicieli nieruchomości o odszkodowanie z powodu poniesionych strat np. w wyniku hałasu.

Share
d2jubch

We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zajęła się komisyjnym projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

"To projekt komisji do spraw petycji. Projekt jest efektem złożonej petycji przez wójta gminy Buczek. Gmina jest znana z tego, że znajduje się tam lotnisko z F-16" - uzasadniał na komisji poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).

Wójt gminy Buczek w petycji z 29 grudnia 2015 roku wnioskował o zmianę art. 129 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

d2jubch

"Zmiana miałaby polegać na wydłużeniu terminu do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości oraz o umożliwienie dochodzenia takich roszczeń przez osoby, które uchybiły terminowi wskazanemu w obecnym brzmieniu przepisu. Petycja była uzasadniona krótkim - 2 letnim - okresem przedawnienia roszczenia" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizującego ustawę.

Wójt gminy Buczek wskazywał przypadki, w których termin ten powodował, że z roszczeniem występowała jedynie część właścicieli nieruchomości. Podkreślił, że niezachowanie terminu do wystąpienia z roszczeniem spowodowane było często nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (nie było osoby, która byłaby uprawniona do wystąpienia z roszczeniem).

"To głównie ta okoliczność była przesłanką do wystosowania do Sejmu RP przywołanej petycji. Termin taki powinien bowiem uwzględniać możliwość uzyskania legitymacji do ubiegania się o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomości. Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. uznała zasadność petycji i zdecydowała o przygotowaniu projektu ustawy nowelizującej zakwestionowane przez autora petycji przepisy. W dyskusji posłowie podkreślali, że przewidziany w art. 129 ust. 4 ustawy -Prawo ochrony środowiska, dwuletni okres przedawnienia stanowi istotne utrudnienie dla obywateli. Przywołano także opinię Biura Analiz Sejmowych, w której wskazano krytykę obowiązującego rozwiązania w piśmiennictwie" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak poinformował na komisji poseł Wojciechowski, komisja do spraw petycji uznała, że obowiązujący dwuletni okres jest zbyt krótki i powinien zostać wydłużony do pięciu lat.

d2jubch

Obecny na komisji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek powiedział, że komisyjny projekt ustawy w swoim założeniu wychodzi na przeciw potrzebom społeczeństwa.

"Petycja wójta gminy Buczek była przedmiotem analizy w naszym ministerstwie. Uważamy, że jest to inicjatywa cenna na tyle, że wychodzi na przeciw potrzebom społeczeństwa. (...) Uważamy, że należy przygotować stanowisko rządu i dokonać analizy kosztów tej regulacji dla Skarbu Państwa, by odpowiedzialnie zarekomendować rozwiązania w tej kwestii" - powiedział wiceminister środowiska.

Komisja zdecydowała, że zapyta resort finansów o szacowane skutki dla budżetu państwa spowodowane wprowadzeniem proponowanej zmiany oraz zwróci się do Biura Analiz Sejmowych o ekspertyzę w tej sprawie. Po otrzymaniu tych dokumentów przystąpi do praca nad nowelizacją ustawy.

Art. 129 ust. 1 i 2 Prawa ochrony środowiska przewiduje, że jeśli w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo z jej części w dotychczasowy sposób lub w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem korzystanie z niej stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części oraz odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch