Trwa ładowanie...
d4dpfiw

Potrzeby pożyczkowe brutto w 2010 203,8 mld zł - Radziwiłł z MF (aktl.2)

...

Share
d4dpfiw

(dochodzą szczegóły o finansowaniu zagranicznym i krajowym)

7.9.Warszawa (PAP) - Potrzeby pożyczkowe brutto w 2010 roku wyniosą 203,8 mld zł wobec 163 mld zł w 2009 roku - powiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

"Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą 203,8 mld zł" - powiedział Radziwiłł.

d4dpfiw

"Mamy nieco lepszą sytuację dochodową i tegoroczne potrzeby mogą być kilka mld zł mniejsze niż 163 mld zł" - dodał.

Wiceminister dodał, że MF zamierza zwiększyć emisję długu zagranicą.

"Zakładamy zwiększenie emisji zagranicą, aby odciążyć rynek krajowy. Pracujemy też nad rozszerzeniem ilości instrumentów" - dodał.

Planowane w 2010 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 82.143,8 mln zł wobec 52.068,8 mln zł w 2009 r.

d4dpfiw

Na sfinansowanie deficytu budżetowego, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 81.738,2 mln zł złożą się:

- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 60.941,1 mln zł,

- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 20.797,2 mln zł.

Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb pożyczkowych ze źródeł krajowych:

d4dpfiw

Wyszczególnienie 2009 2010 (w mln zł)

Finansowanie krajowe 34.504,0 60.941,1 SPW 35.202,1 60.897,3 SPW rynkowe 33.782,9 59.333,2 bony -2,952,2 8.938,6 obligacje 36.782,9 50.394,6

Pożyczki udzielone -444,6 43,8 Pozostałe przychody 15,7 0,0 i rozchody Środki na rachunku -269,2 0,0 budżetowym

Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym:

d4dpfiw

2009 2010 mln zł

Finanse zagraniczne 9.331,7 20.797,2 Obligacje skarbowe 11.577,2 13.267,3 Kredyty otrzymane 6.424,3 7.979,2 Ekofundusz -93,7 Kredyty udzielone -1.048,9 -506,7 Udział w organizacjach międzynarodowych -352,3 -5,9 Pozostałe przychody i rozchody -7.174,8 63,3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym -7.238,5 Przedterminowe spłaty zobowiązań Wpływy od podmiotów krajowych 63,7 63,3 na spłatę udokumentowanych kredytów zagranicznych Inne rozliczenia (PAP)

maf/ bg/ zaj/ jtt/

d4dpfiw

Podziel się opinią

Share
d4dpfiw
d4dpfiw