Trwa ładowanie...
d24jl6h

Potrzeby pożyczkowe netto w '09 spadną do 39,6 mld zł - projekt budżetu

9.9.Warszawa (PAP) - Potrzeby pożyczkowe netto w 2009 roku wyniosą ponad 39,6 mld zł wobec 42,7 mld zł planowanych na ten rok - zakłada Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu...
Share
d24jl6h

9.9.Warszawa (PAP) - Potrzeby pożyczkowe netto w 2009 roku wyniosą ponad 39,6 mld zł wobec 42,7 mld zł planowanych na ten rok - zakłada Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2009 rok.

Na potrzeby pożyczkowe składają się przede wszystkim zaplanowany deficyt na poziomie 18,2 mld zł, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie ponad 15,9 mld zł oraz ujemne saldo prefinansowania zadań współfinansowanych środkami z UE (4,3 mld zł).

"Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w finansowaniu krajowym salda z tytułu pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 413,0 mln zł), środków na rachunkach budżetowych (ujemne w wysokości 25,4 mln zł), (zaś) w finansowaniu zagranicznym salda z tytułu udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości 265,5 mln zł), kredytów udzielonych (ujemne w wysokości 584,0 mln zł) oraz innych pozycji (dodatnie w wysokości 63,5 mln zł)" - napisał resort w projekcie.

d24jl6h

Ministerstwo podało też, że główne pozycje składające się na potrzeby pożyczkowe (deficyt, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ujemne saldo prefinansowania inwestycji z UE) będą finansowane przede wszystkim ze źródeł krajowych. Na kwotę 32,8 mld zł finansowania krajowego składać się będą przede wszystkim emisje obligacji rynkowych za 35,75 mld zł i obligacji oszczędnościowych za 2,25 mld zł. Kwoty te pomniejszy ujemne saldo finansowania emisjami bonów. O ile w tym roku resort zaplanował emisje bonów za 22,04 mld zł, o tyle w przyszłym kwota wykupu przewyższy kwotę emisji o 4,65 mld zł.

W finansowaniu zagranicznym (5,58 mld zł) również główną rolę mają odgrywać emisje obligacji. Resort jednak zamierza znacznie ograniczyć swoją aktywność w tej sprawie, bo zaplanował, że wartość tych emisji nie przekroczy 5,87 mld zł. W tym roku łączna wartość obligacji sprzedanych na rynkach zagranicznych ma wynieść 12,36 mld zł. Kwota uzyskana ze sprzedaży obligacji będzie pomniejszona o m.in. udzielone kredyty (584 mln zł) i przedterminową spłatę zobowiązań.

Poniżej tabele ze strukturą finansowania krajowego i zagranicznego w latach 2008 i 2009:

2008 2009

d24jl6h

Finansowanie krajowe 33.998,4 32.808,8

Skarbowe papiery wartościowe 33.071,4 33.247,4 w tym: bony skarbowe 22.042,6 -4.648,4 obligacje rynkowe 10.628,4 35.749,7 obligacje oszczędnościowe 500,1 2.249,2 obligacje nierynkowe (BGŻ) -99,7 -103,2

Pożyczki udzielone -1.569,4 -413,0 Pozostałe przychody i rozchody 17,1 0,0 Środki na rachunkach budżetowych 2.479,3 -25,4

2008 2009

Finansowanie zagraniczne 8.067 5.576 Obligacje skarbowe 12.363 5.867 Kredyty otrzymane -2.618 785 Ekofundusz -122 -63 Kredyty udzielone -551 -584 Udział w organizacjach międzynarodowych -530 -266 Pozostałe przychody i rozchody -475 -163

(PAP)

mach/ jtt/

d24jl6h

Podziel się opinią

Share
d24jl6h
d24jl6h