Trwa ładowanie...
d39x7o3

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (7/2015) - EBI

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (7/2015)

Share
d39x7o3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "VIG" Sp. z o.o. ("Spółka, "Emitent"") informuje, że w dniu 18.02.2015 r. Zarząd Emitenta odbył spotkanie z właścicielami Spółki zainteresowanej zakupem nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii A. W trakcie spotkania strona kupująca potwierdziła zakup ww. nieruchomości i zadeklarowała, że transakcja zostanie sfinalizowana w zakładanym terminie, zgodnie z Raportem bieżącym nr 4/2015. W wyniku wzajemnych ustaleń podjęto decyzję o dodatkowym potwierdzeniu warunków zakupu nieruchomości, poprzez zawarcie dodatkowego aktu notarialnego ? umowy kupna ? sprzedaży nieruchomości, określającego jednocześnie warunki dodatkowych zabezpieczeń, gwarantujących przeprowadzenie transakcji w deklarowanym terminie. Działania te powinny się odbyć w najbliższym czasie. W związku z powyższym, zobowiązania wynikające z emisji obligacji serii A, tj. wykup oraz wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy, zostaną uregulowane w terminie do 31.03.2015 r. ,
zgodnie z Raportem bieżącym nr 4/2015. Emitent będzie na bieżąco informował o postępie procesu sprzedaży. Podstawa prawna: § 4 w zw. z § 5 pkt. 14 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d39x7o3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zdzisław Seweryn Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d39x7o3

Podziel się opinią

Share
d39x7o3
d39x7o3