Trwa ładowanie...
d24jl6h

Pracodawcy coraz bardziej rzetelni

Spadła liczba pracodawców naruszających przepisy o wynagrodzeniu za pracę.
Share
d24jl6h

*Od 2005 r. o ponad połowę (z 55,7 proc. do 25,7 proc.) spadła liczba pracodawców naruszających przepisy o wynagrodzeniu za pracę - wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2005-2007. *

Z przedstawionego w czwartek sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej raportu wynika m.in., że naruszenie przepisów o wynagrodzeniu najczęściej dotyczy niewypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Choć na przestrzeni ostatnich lat odnotowano spadek pokrzywdzonych z tytułu niewypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń to corocznie problem ten dotykał wielu tysięcy pracowników. PIP podaje, że przyjmując, iż każde naruszenie dotknęło innego pracownika stwierdzono, że w badanym okresie ogółem zostało pokrzywdzonych blisko 250 tys. osób - w tym ponad 108 tys. w 2005 r., ponad 75 tys. w 2006 r. oraz ponad 60 tys. w 2007 r.

d24jl6h

W wyniku naruszeń stwierdzonych przez PIP w skontrolowanych zakładach (ponad 3 tys. kompleksowych kontroli) pracownikom nie wypłacono ponad 414 mln zł.

W efekcie kontroli przeprowadzonych w latach 2005-2007 inspektorzy pracy skierowali do sądów grodzkich ponad 3 tys. wniosków o ukaranie, a na ponad 21 tys. pracodawców nałożono grzywny w drodze mandatów.

Na skutek tych działań wyegzekwowano dla 637 tys. pokrzywdzonych pracowników kwotę ok. 460 mln zł - informuje PIP w raporcie.
W ocenie PIP podstawowa przyczyna niewypłacania przez pracodawców wynagrodzenia "leżała w braku środków finansowych, przy czym największą skalę nieprawidłowości inspektorzy stwierdzili w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji lub tych, gdzie ogłoszono upadłość ze względu na niewypłacalność".

Zobacz też:
URODZISZ DZIECKO - POSIEDZISZ DŁUŻEJ W DOMU
WYZYSK PRACOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

d24jl6h

Podziel się opinią

Share
d24jl6h
d24jl6h