Trwa ładowanie...
ditqf3v

Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 88,1 pkt w lutym

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 88,1 pkt w lutym w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej z 88,9 pkt przed miesiącem, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. Prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy wzrosła do 100,3 pkt w lutym z 89,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Share
ditqf3v

"Ocena bieżącej sytuacji biznesowej nadal się pogarsza, po raz kolejny wyznaczając kolejne historyczne minimum. Z drugiej jednak strony, gwałtowanie polepszyły się oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy, w wyniku czego wskaźnik je odzwierciedlający po raz pierwszy od grudnia 2015 r. osiągnął pozytywną wartość" - czytamy w komunikacie.

Po tym, jak w styczniu br. wskaźnik oceny sytuacji przyszłej po raz pierwszy od września 2015 r. osiągnął wartość wyższą niż wskaźnik oceny sytuacji bieżącej, rozmiar tej rozbieżności na korzyść subindeksu odnoszącego się do oczekiwań przedsiębiorców na najbliższe 6 miesięcy uległ w kolejnym okresie gwałtownemu powiększeniu, podano również.

"W rezultacie po raz pierwszy od ponad roku (a dokładnie od grudnia 2015 r.) wartość wskaźnika oceny sytuacji przyszłej ukształtowała się na poziomie powyżej granicy 100 pkt. Oznacza to, iż wśród uczestniczących w badaniu przedsiębiorców minimalnie zaczęła przeważać ta ich część, która oczekuje poprawy swojej sytuacji biznesowej w przeciągu nadchodzącego półrocza. Jednocześnie w sposób wyraźnie negatywny oceniana jest zmiana w perspektywie bieżącej, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Niemniej jednak wzrost wskaźnika oceny sytuacji przyszłej stanowi sygnał stwarzający pewne podstawy do prognozowania odbicia wskaźnika bieżącego w kolejnych miesiącach. Utrzymują się ponadto pozytywne odczyty subindeksów zatrudnienia oraz inwestycyjnych. Oba z nich zanotowały wzrost w stosunku do stycznia, choć znacznie większa skala poprawy nastąpiła w przypadku wskaźnika odnoszącego się do planów związanych ze zwiększaniem poziomu zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.

ditqf3v

Według Pracodawców RP, poza utrzymującymi się od dłuższego czasu barierami rozwoju wskazywanymi przez ankietowane firmy, wyraźnie uwidocznił się w lutym istotny wzrost niepewności związanej z warunkami funkcjonowania podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia.

"Jest to przede wszystkim wynik wprowadzanych zmian legislacyjnych, zmieniających kształt dotychczasowego systemu. Bieżącą koniunkturę biznesową nie najlepiej oceniają zaś firmy przemysłowe oraz budowlane - choć jednocześnie rośnie ich optymizm co do przyszłości" - czytamy także.

Poprawiają się również oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy w branży transportowej. Umiarkowanie korzystne wskaźniki koniunktury bieżącej i przyszłej utrzymują się natomiast wśród przedsiębiorstw finansowych, usługowych i handlowych, podano również.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 100 pkt sygnalizuje poprawę sytuacji biznesowej, poniżej tego progu - pogarszanie się tej sytuacji (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO.

(ISBnews)

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v