Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy. (47/2015)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy. (47/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 5 maja 2015 r. uchwałę nr 15 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą: 1) ogólna wartość dywidendy wynosi 4.002.819,60 zł; 2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,56 zł; 3) liczba akcji objętych dywidendą to 2.565.910 szt.; 4) dzień dywidendy to 20 maja 2015 r.; 5) dzień wypłaty dywidendy to 14 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: §. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Brynowska 72
(ulica) (numer)
032 44 20 200 032 44 20 240
(telefon) (fax)
gielda@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2015-05-05 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j