Trwa ładowanie...
d2dbyiu
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonari...

PRAGMA INKASO S.A. - Informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy (3/2013)

Share
d2dbyiu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2013r. powziął informacje przekazane przez dwóch akcjonariuszy dotyczące przekraczania pięcioprocentowego progu głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, których istotną treść poniżej przytacza. 1. PZU ASSET MANAGMENT S.A. z/s w Warszawie poinformował, "iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji spółki Pragma Inkaso SA ("Spółka") w portfelach inwestycyjnych naszych Klientów zmniejszyła się o 312 539 akcji, udział portfeli inwestycyjnych naszych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 317 786 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,64% Liczba głosów z akcji: 317 786 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,36% Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 5 247 Procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki: 0,14% Liczba głosów z akcji: 5 247 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,12%". 2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z/s w Warszawie poinformowało, "że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Pragma Inkaso SA ("Spółka") w imieniu Funduszy TFI PZU. Udział Funduszy PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r. : 287 849 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012r.: 287 849 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,66% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r. : 287 849 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013r.: 287 849 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,66%". 3.
Ponadto Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z/s w Warszawie poinformowało, "że udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r. : 287 849 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012r.: 287 849 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,66% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r. : 312 539 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,49% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013r.: 312 539 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,23% TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 450 01 00 | | 32 450 01 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-74-302 | | 277810566 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu