Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz um ...

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości (40/2014)
Share
dporxgx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Pragma Inkaso SA informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r. spółka zależna emitenta, tj. Brynowska 72 Sp. z o.o., zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: - umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której przeniosła na rzecz banku własność gruntu położonego przy ulicy Brynowskiej 72, wraz ze znajdującym się na nim trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej 1.140,73 m2, za cenę 5.934.532,27 netto (7.299.474,69 zł brutto), równą wartości ewidencyjnej nieruchomości wskazanej w księgach rachunkowych spółki zależnej; - umowę leasingu zwrotnego wyżej wymienionej nieruchomości: okres leasingu wynosi 7 lat, może być jednak na wniosek leasingobiorcy skrócony; spółka zależna zobowiązana jest do uiszczania co miesięcznych rat leasingowych; wynagrodzenie jakie ma otrzymać leasingodawca nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujące na rynku usług finansowych; - przedwstępną umowę nabycia powyższej nieruchomości po upływie okresu leasingu. Ani Emitent, ani
spółka zależna, ani osoby wchodzące w skład organów obu spółek nie są powiązane z BNP Paribas Bank Polska S.A. lub z osobami wchodzącymi w skład organów Banku. Dotychczas nieruchomość była finansowana kredytem inwestycyjnym, jednak umowa leasingu jest w ocenie Emitenta korzystniejsza ponieważ przewiduje niższe koszty finansowe (niższa marża), niższe bieżące spłaty, a także mniejszy udział własny w finansowaniu inwestycji (co pozwoli zwiększyć wartość środków obrotowych Grupy o ok. 670 tys. zł). Umowy zostały uznane za znaczące ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx