Trwa ładowanie...
dm5tgj2

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2014) /EBI

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2014) /EBI

Share
dm5tgj2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów \"PREFABET-BIAŁE BŁOTA\" S.A. (dalej: \"Spółka\") z siedzibą w Białych Błotach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis
FormularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpelnomocnikanaZWZ27.0-3.pdf
InformacjaoogolnejliczbieakcjiwSpolceiliczbieglosowztychakcji-4.pdf
ogloszenieozwolaniuZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaSpolki_27.06.2014r.-0.pdf
ProjektyuchwalZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaSpolkiPREFABET-BIALEBLOTASA-1.pdf
wzorpelnomocnictwaWZ27.06.2014r.-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2