Trwa ładowanie...
d24lxji

PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Transakcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na akcjach spółki (1/...

PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Transakcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na akcjach spółki (1/2013)

Share
d24lxji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
Temat
Transakcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Premium Food Restaurants S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marka Tymińskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. o przekazaniu przez niego 8.548 akcji spółki. Transakcji dokonano na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 30 stycznia 2013 roku. Wartość akcji została określona na 1,17 zł za jedną akcję- na podstawie średniego kursu akcji Premium Food Restaurants S.A. notowanych na GPW w dniu 29 stycznia 2013 roku. Aktualny stan posiadania akcji spółki przez Pana Marka Tymińskiego wynosi 4.176.452 sztuk, co stanowi 73,9% ogólnej liczy akcji i uprawnia do 73,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Premium Food Restaurants S.A..

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-921 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 870 46 66 | | (22) 870 46 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-253-75-59 | | 015597360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Aleksandra Tymińska Prezes Zarządu
2013-02-01 Artur Winiarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji