Trwa ładowanie...
d49x0ui
espi

PRESTO S.A. - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej (8/2014)

PRESTO S.A. - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej (8/2014)
Share
d49x0ui
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PRESTO S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej, powziął informację o objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej. Z przekazanych informacji wynika, że osób blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej na podstawie zawartej umowy objęcia akcji, objęła 4.033.534 akcji powstałych w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego za łączną kwotę 403.353,4, tj. 10 gr za każdą jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRESTO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-118 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mehoffera 86
(ulica) (numer)
+48 22 889 56 75 +48 22 207 24 37, +48 22 435 58 70
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
524-249-40-89 015697647
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49x0ui

Podziel się opinią

Share
d49x0ui
d49x0ui