Trwa ładowanie...
d3bydld

PRIMA MODA S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (13/2011)

PRIMA MODA S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (13/2011)

Share
d3bydld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Domaniewska 39 (NOBLE FUNDS TFI)
, iz w wyniku nabycia w dniu 13.12.2011 akcji Prima Moda S.A (Spółka), łaczny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarzadzanych przez NOBLE FUNDS TFI, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed nabyciem akcji wymienione fundusze posiadały 198817 akcji Spółki, stanowiących 6,21% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 198817 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,14% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie wymienione fundusze posiadają 332550 akcji Spółki, stanowiacych 10,39% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 332550 głosów z tych akcji, co stanowi 6,93% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartosciowych na dzień 13.12.2011) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

| | | PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRIMA MODA S.A. | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-059 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ofiar Oświęcimskich | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 344 84 81 | | +48 71 342 13 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@primamoda.com.pl | | www.primamoda.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-48-802 | | 932270815 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Dariusz PlesiaK Prezes Zarzadu Dariusz Plesiak
2011-12-20 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarzadu Katarzyna Butwicka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld