Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

PRO-LOG S.A. - Zmiana stanu posiadania (10/2013)

PRO-LOG S.A. - Zmiana stanu posiadania (10/2013)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRO-LOG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2013 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Lucidos Ordo Ltd. (dalej jako "Akcjonariusz"). W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej , Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 19 lipca 2013 roku dokonał kolejnej transakcji zbycia 598 ( pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta na rynku NewConnect o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 598 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych ), po średniej cenie zbycia 7,00 zł ( siedem złotych i zero groszy). Jednocześnie Akcjonariusz wskazał , iż przedmiotowa transakcja łącznie ze wcześniejszymi transakcjami, które nie generowały obowiązku dokonania
powidomienia w trybie art. 69 Ustawy, spowodowała zejście z progów posiadanych przez niego akcji o 1 proc. tj. z 382.146 akcji stanowiących 38,21 proc w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniajacych do 382.146 głosów , to jest 38,21 proc głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 371.981 akcji Spółki , reprezentujacych 37,20 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniajacych do 371.981 to jest 37,20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 372.579 akcji Spółki, reprezentujących 37,26 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniajacych do 372.579 to jest 37,26 proc głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyzszej transakcji Akcjonariusz posiada 371.981 akcji Spółki, reprezentujacych 37,20 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnijacych do 371.981 to jest 37,20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRO-LOG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 266 88 10 +48 22 266 88 25
(telefon) (fax)
biuro@pro-log.com.pl
(e-mail) (www)
838-14-95-154 750088480
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b