Trwa ładowanie...
d336ehn

PROCHEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)

PROCHEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)

Share
d336ehn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd Prochem S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za: IV kwartał / 2012 2013.03.01 I kwartał / 2013 2013.05.15 III kwartał / 2013 2013.11.14 RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2012 - jednostkowy raport roczny 2013.04.26 - skonsolidowany raport roczny 2013.04.26 ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY - za I półrocze roku 2013 2013.09.02 Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia zarząd Prochem S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki Prochem S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne
sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Prochem S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

| | | PROCHEM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCHEM | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-797 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pow?zkowska | | 44c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 326 01 00 | | 022 326 01 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochem@prochem.com.pl | | prochem.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-00-10-523 | | 012532360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

Podziel się opinią

Share
d336ehn
d336ehn