Trwa ładowanie...
d4f4whs

PRÓCHNIK - RB 1/2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (1/2011)

PRÓCHNIK - RB 1/2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (1/2011)

Share
d4f4whs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 1/2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:1. Raporty okresowe za rok 2010:- Raport roczny za rok 2010?29 kwiecień 20112. Raporty okresowe za rok 2011:- Raport kwartalny za I kwartał 2011?16 maj 2011- Raport półroczny za rok 2011?31 sierpień 2011- Raport kwartalny za III kwartał 2011?14 listopad 2011Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Zgodnie z § 102 pkt 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Krzysztof GrabowskiPaweł Jaworski Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f4whs

Podziel się opinią

Share
d4f4whs
d4f4whs