Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

PRÓCHNIK - RB 18/2013 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Próchnik S.A. (...

PRÓCHNIK - RB 18/2013 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Próchnik S.A. (18/2013)

Share
d1u1hhu

| | | Raport bieżący nr | | 18 | / | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 2013 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | Data sporządzenia: | 48 | 2013-02-22 | / | | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | | 2012-11-16 | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | RB 18/2013 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Próchnik S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Treść raportu: | | | Zarzad Próchnik SA przekazuje w załączeniu projekty uchwał na NWZA Próchnik SA zwołane na dzien 20 marca 2013 roku, na godzine 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, jak również Dormularz do głosowania, informację o ogólnej liczbie głosów, Statut Spółki. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Załączniki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki Próchnik S.pdf | Projekty Uchwał na NWZA Spółki Próchnik S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA Próchnik S.A..pdf | Formularz do głosowania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej jako Fundusz lub Spółka), działając w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczące nabycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 1. W dniu 13 listopada 2012 roku spółka Supernova IDM Fund S.A. dokonała poza rynkiem regulowanym transakcji nabycia 3.000.000 sztuk akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 2. Przed dokonaniem transakcji spółka Supernova IDM Fund S.A. posiadała 13.909.524 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 27,06% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. 3. Po dokonaniu transakcji spółka
Supernova IDM Fund S.A posiada 16.909.524 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 32,90% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu. Supernova IDM Fund S.A. jednocześnie poinformowała Fundusz, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje BBI Capital NFI S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Statut Spółki Akcyjnej Próchnik Spółka Akcyjna.pdf | Statut Spółki | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu