Trwa ładowanie...
d1bmgi0
d1bmgi0
espi

PROJPRZEM - Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy (14/2015)

PROJPRZEM - Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1bmgi0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 lipca 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2015 r. Łączna kwota przewidziana na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki wynosi 2.393.086,40 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Anna Zarzycka - Rzepecka Prezes Zarządu Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-05-11 Anna Trzaskalska Prokurent Anna Trzaskalska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bmgi0

Podziel się opinią

Share

d1bmgi0

d1bmgi0