Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

PROJPRZEM - Podpisanie listu intencyjnego (22/2014)

PROJPRZEM - Podpisanie listu intencyjnego (22/2014)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 15.07.2014 r. podpisała z LPP S.A. list intencyjny, którego przedmiotem jest dalsza współpraca pomiędzy PROJPRZEM S.A. a ww. Spółką. Zgodnie z treścią listu intencyjnego strony zamierzają rozszerzyć zakres umowy o roboty budowlane dotyczącej inwestycji obejmującej rozbudowę centrum dystrybucyjnego LPP S.A. w Pruszczu Gdańskim. O zawarciu ww. kontraktu PROJPRZEM S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 23/2013. Wartość przewidzianych robót dodatkowych wynosi ok. 18.490.000 złotych netto, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. W przypadku rozszerzenia zakresu robót umowy podstawowej łączna wartość kontraktu z LPP S.A. wyniesie ponad 79.000.000 złotych netto.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2014-07-15 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8