Trwa ładowanie...
d1dtjdd
espi

PROJPRZEM - Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza (8/2015)

PROJPRZEM - Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza (8/2015)

Share
d1dtjdd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 03 marca 2015 r. otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Funds Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wiadomość, że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. posiadanych przez Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI S.A., spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą Fundusze posiadały łącznie 404.925 akcji PROJPRZEM S.A., co stanowiło 6,77% kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 404.925 głosów na walnym zgromadzeniu PROJPRZEM S.A., co stanowiło 5,32% ogólnej liczby głosów. W tym Noble Funds Funduszu Inwestycyjny Otwarty posiadał 381.087 akcji Spółki, co stanowiło 6,37% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 381.087 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI S.A.
posiadają 374.925 akcji PROJPRZEM S.A., co stanowi 6,27% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 374.925 głosów na wlanym zgromadzeniu PROJPRZEM S.A., co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów. W tym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 366.087 akcji Spółki, co stanowi 6,12% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 366.087 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. było zbycie akcji Spółki w dniu 26 lutego 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski
2015-03-03 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dtjdd

Podziel się opinią

Share
d1dtjdd
d1dtjdd