Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

PROJPRZEM - Zbycie akcji własnych przez Spółkę (6/2014)

PROJPRZEM - Zbycie akcji własnych przez Spółkę (6/2014)

Share
ddnrr7p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM
Temat
Zbycie akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymała z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. informację potwierdzającą zbycie 1.930 akcji zwykłych Spółki na rzecz jednego z Członków Zarządu Spółki. O transakcji informowano w raporcie bieżącym nr 5/2014. Spółka nabyła uprzednio ww. akcje, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach realizowanego programu motywacyjnego stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Akcje własne w łącznej liczbie 1.930 o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.930 zł zbyto po cenie jednostkowej 10,38 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 0,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,03 % kapitału zakładowego Spółki. Spółka po dokonanej transakcji sprzedaży, posiada dalej łącznie 41.284 akcji zwykłych stanowiących 0,69 % kapitału zakładowego i dających prawo do 0,54 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | PROJPRZEM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka
2014-04-11 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p