Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

PRONOX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (16/2012)

PRONOX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (16/2012)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-21
Skrócona nazwa emitenta
PRONOX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie WZA PT 18.04.2012.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2012-03-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh