Trwa ładowanie...
d4bcwe4

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (122/2011)

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (122/2011)

Share
d4bcwe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 122 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Janusza Pałuckiego (Zawiadamiający) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 20 grudnia 2011 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej Zawiadamiający zbył na rzecz Canuela Holdings Limited 10.000.000 sztuk akcji Pronox S.A w upadłości układowej stanowiących 4,25 % kapitału zakładowego Spółki i dających 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 0,85 zł za sztukę. Przed realizacją powyższej transakcji
Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 10.000.000 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 4,25 % kapitału zakładowego Spółki i dawały 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 4,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio akcji Pronox S.A. w upadłości układowej. Ponadto Zawiadamiający poinformował, że podmiot, którego jeste jedynym udziałowcem, tj. PREDIN INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w 05-509 Józefosław, ul. Ogrodowa 32A, wpisany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy - KRS w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107264, NIP 526-004-00-51, REGON: 010007945 posiada 9.705.200 akcji zwykłych spółki Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które stanowią 4,12 % kapitału zakładowego Spółki i dają 9.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,08 % głosów na walnym zgromadzeniu. Przed realizacją
powyższej transakcji bezpośrednio i pośrednio poprzez PREDIN INWEST Sp. z o.o. Zawiadamiający posiadał 19.705.200 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 8,37 % kapitału zakładowego Spółki i dawały 19.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 8,28 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej transakcji pośrednio poprzez PREDIN INWEST Sp. z o.o. Zawiadamiający posiada 9.705.200 sztuk akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowią 4,12 % kapitału zakładowego Spółki i dają 4,08 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 9.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

| | | PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2075600 | | 032 2075603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pronox@pronox.com | | www.pronox.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-12-20 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

Podziel się opinią

Share
d4bcwe4
d4bcwe4