Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upa...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2010 roku. (50/2010)
Share
d3b29l0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PRONOX TECHNOLOGY S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2010 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2010 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Załączniki
Plik Opis
UchwałyNWZPT_25112010.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z dnia 25 listopada 2010 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2010-11-25 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0