Trwa ładowanie...
d36ox0d

PROTEKTOR - Informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta (49/2011)

PROTEKTOR - Informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta (49/2011)

Share
d36ox0d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 47/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, realizując obowiązek określony w § 5.1.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) [Dz.U.2009.33.159 ze zm.], Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku uzyskał od Zarządu spółki zależnej- Prabos plus a.s. z siedzibą w Slavicinie (dalej również "Spółka")- zawiadomienie o następującej treści: "Zarząd Prabos plus a.s., w związku ze swoim pismem z dnia 15 listopada 2011 roku, dotyczącym sprawy KSBR 46 INS 20748/2011-A-6, informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku postanowieniem Sądu okręgowego w Brnie przedmiotowe postępowanie zostało zakończone. Uprawomocnienie się tegoż orzeczenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. W związku z uzasadnionym domniemaniem, iż wyłącznym celem działania wnioskodawcy w postępowaniu o sygnaturze przywołanej powyżej, było narażenie na szwank
dobrego imienia Spółki, Zarząd Prabos plus a.s. analizuje zakres wyboru działań prawnych, zmierzających do obrony dobrego imienia Spółki oraz uzyskania zadośćuczynienia za działania wnioskodawcy, nie wyłączając skierowania sprawy na drogę sądową". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

| | | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROTEKTOR | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-417 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kunickiego | | 20-24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 532 22 31 | | 081 532 02 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@protektorsa.pl | | www.protektorsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7120102959 | | 430068516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2011-11-24 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d