Trwa ładowanie...
d1uw1th

PROTEKTOR - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (5/2011)

PROTEKTOR - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (5/2011)

Share
d1uw1th
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu Nr 7/2008, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że w dniu 08 lutego 2011 roku pomiędzy PROTEKTOR S.A. a KredytBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (zwanymi dalej również łącznie "Stronami"), został podpisany Aneks do Umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), zawartej przez Strony dnia 15 lutego 2008 roku.Na mocy przedmiotowego Aneksu przedłużony został okres obowiązywania ww. umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do dnia 14 lutego 2012 roku.Aneks wprowadza jednocześnie korzystniejsze warunki cenowe i niecenowe niż obowiązujące dotąd, co spowoduje obniżenie kosztów finansowych PROTEKTORA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2011-02-09 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th