Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

PROTEKTOR - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku (20/2013)

PROTEKTOR - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku (20/2013)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) [Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.], Zarząd PROTEKTOR S.A. (dalej: "Emitent" lub "PRT") informuje o zmianie terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową. Zgodnie z raportem bieżącym PRT nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku pierwotna data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku wyznaczona została na dzień 14 listopada 2013 roku. Przedmiotowy raport okresowy zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTOR Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-417 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kunickiego 20-24
(ulica) (numer)
081 532 22 31 081 532 02 00
(telefon) (fax)
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
(e-mail) (www)
7120102959 430068516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2013-10-29 Grażyna Szyszka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la