Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

ProxyAd S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Waln...

ProxyAd S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ProxyAd S.A. zwołanym na dzień 23 października 2013 r. (8/2013)
Share
d1d6sjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ProxyAd S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ProxyAd S.A. zwołanym na dzień 23 października 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ProxyAd S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 października 2013 roku: ? Fachwocy.pl Ventures S.A. posiadająca 5.458.370 akcji w kapitale zakładowym Emitenta i 5.458.370 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 51,70 proc. na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 24,65 proc. w kapitale zakładowym Emitenta; ? Nova Group Limited posiadający 5.100.201 akcji w kapitale zakładowym Emitenta i 5.100.201 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 48,30 proc. na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 23,04 proc. w kapitale zakładowym Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ProxyAd S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25 lok 8
(ulica) (numer)
(22) 468 18 72 (22) 20 34 099
(telefon) (fax)
info@proxyad.pl www.proxyad.pl
(e-mail) (www)
521-343-40-73 140955911
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Surmacki Prezes Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf