Trwa ładowanie...
d3ereth

ProxyAd S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 201...

ProxyAd S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2011 roku. (24/2011)

Share
d3ereth
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ProxyAd S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2011 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ProxyAd. S.A., niniejszym informuję o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na godzinę 11.00 w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria Notarialna S.C. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. Załączniki: - Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ - Projekty uchwał NZWZ - Wzór formularza - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402 (3) § 1 pkt 2 k.s.h.
Załączniki
Plik Opis
ProxAD_walne zgromadzenie_2011-12-22.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

| | | ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ProxyAd S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 332 57 75 | | (22) 332 57 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Piotr Surmacki Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

Podziel się opinią

Share
d3ereth
d3ereth