Trwa ładowanie...
d2t0zdc
d2t0zdc
espi

PRYMUS S.A. - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 20% n ...

PRYMUS S.A. - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 20% na WZ Prymus S.A. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2t0zdc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 20% na WZ Prymus S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2015 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Leszka Sobika o nabyciu akcji Prymus S.A., w wyniku czego nastąpiło zwiększenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20% . Treść zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 ?Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? (Dz. U. nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 29.12.2014 r. nabyłem w transakcji pakietowej sesyjnej 396.100 szt. akcji Prymus S.A. (?Spółka?), przekraczając 20 % próg udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, iż razem z podmiotem powiązanym ?SOBIK?
Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadam 2.134.354 sztuk akcji Prymus S.A., co stanowi 22,47% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 2.134.354 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ? 22,47% udziału w ogólnej liczbie głosów, z czego: ? Ja obecnie posiadam 1.882.454 akcji Prymus S.A., stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Emitenta, co upoważnia mnie do 1.882.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 19,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ? ?SOBIK? Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiada 251.900, akcji Prymus S.A., co stanowi 2,65 % kapitału zakładowego i upoważnia do 251.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 2,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 24.12.2014 r posiadałem razem z ?SOBIK? Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 1.738.254 szt. akcji spółki ?Prymus? S.A., stanowiących łącznie 18,30% udziału w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do wykonywania
1.738.254 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,30% kapitału zakładowego, z czego: ? ja posiadałem 1.634.754 akcji Spółki, co stanowiło 17,21 % kapitału zakładowego i upoważniało do 1.634.754 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ? 17,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ? ?SOBIK? Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadała 103.500 akcji Spółki, co stanowiło 1,09 % kapitału zakładowego i upoważniało do 103.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 1,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-03 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2t0zdc

Podziel się opinią

Share

d2t0zdc

d2t0zdc